Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 20 marca 2022

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PORTRET WŁADYSŁAWA I JÓZEFA RAWICZÓW, OK.1862
Nr:
30055
Technika:
olej, płótno dublowane
Wymiary:
74.2 cm x 111.2 cm
Cena wywoławcza:
500 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

sygn. p.d.: Juliusz Kossak

Na odwrocie na dolnej listwie ramy nalepka depozytowa MNW (druk, cienkopis): Muzeum Narodowe | w Warszawie | Dep. 1131.

W numerze 27. „Tygodnika ilustrowanego“ z 5 lipca 1919 roku ukazała się recenzja wystawy Sto lat malarstwa polskiego, na której prezentowany był również nasz obraz. Pisano, że niezaprzeczalną osobliwością wystawy jest posiadanie dość licznych obrazów olejnych Juliusza Kossaka, nie tylko zaś jego akwareli. Znakomity malarz scen szlacheckiego życia, tak drogi społeczeństwu polskiemu, zachwyca widzów Białonóżką, stanowiącą małe arcydzieło kompozycyi, Przewozem wojsk na promie i Portretem konnym. Jeżeli w akwarelach J. Kossaka zwraca przedewszystkiem uwagę jego żywiołowy temperament, to w obrazach olejnych pociąga nas prócz tego pełna żywość kolorystyczna.

Portret konny przedstawia braci Józefa i Władysława Rawiczów w czasie powrotu z polowania z chartami. Schwytany przez psy zając został właśnie przytroczony do siodła. Artysta postanowił ukazać portretowanych w czasie jednej z najpopularniejszych rozrywek w dawnej Polsce. Łowy z chartami odbywały się w całym kraju już w XII wieku, a o wydatkach na utrzymanie tych psów na dworze królewskim pisał Gall Anonim. Polowano wszędzie, gdzie pozwalały na to duże otwarte przestrzenie. Zgodnie z panującą modą, portrety ziemiaństwa osadzane były na tle ich majątków....

więcej

Juliusz Kossak:

Juliusz Kossak (Wiśnicz 1824 - Kraków 1899) - malarz i ilustrator - był jednym z najpopularniejszych artystów polskich 2. połowy XIX wieku. Naukę rysunku i malarstwa rozpoczął we lwowskiej pracowni Jana Maszkowskiego; później wiele rysował z natury odwiedzając majątki szlacheckie na Ukrainie, Podolu i Wołyniu. W roku 1852 był w Wiedniu, na Węgrzech i w Petersburgu, a następnie zamieszkał na stałe w Warszawie. Lata 1856-1860 spędził w Paryżu, gdzie przyjaźnił się z Horacem Vernetem. Powróciwszy do Warszawy w latach 1862-1868 był kierownikiem artystycznym „Tygodnika Ilustrowanego”. W roku 1869 przeniósł się na stałe do Krakowa, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium, by malować w atelier batalisty Franza Adama. Kossak był przede wszystkim znakomitym akwarelistą; rzadziej posługiwał się techniką olejną. Malował obrazy historyczne i batalistyczne, sceny rodzajowe ilustrujące życie i tradycje dworu szlacheckiego oraz obyczaje polskiego ludu. Ale prawdziwymi bohaterami jego obrazów były konie, których ruch, temperament, charakter i indywidualność potrafił po mistrzowsku przedstawić. Był także autorem wielu ilustracji do czasopism i książek, trafiającym bezbłędnie tak w klimat utworów literackich, jak i w tęsknoty i potrzeby odbiorców - czytelników Pieśni o ziemi naszej Wincentego Pola, Trylogii Henryka Sienkiewicza, Pana Tadeusza i poematów Adama Mickiewicza.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2022-03-20 5 500 000 zł - N/A PLN USD EUR