Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 26 czerwca 2022

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
U STUDNI ŻYCIA, OK. 1911
Nr:
30515
Technika:
olej, płyta
Wymiary:
86.5 cm x 120 cm
Cena wywoławcza:
350 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

olej, płyta eternitowa, 86,5 x 120 cm

sygn. u góry po środku: J Malczewski

Na odwrocie l.g. nalepka wystawowa Muzeum Narodowego w Poznaniu (druk, maszynopis): Muzeum Narodowe Poznań | AUTOR / ARTISTE | Jacek Malczewski | TYTUŁ / TITRE U studni życia | ok. 1911 | WYSTAWA / EXPOSITION Monograficzna Jacka Malczew- | skiego XI. 1968 – II.1969 | 223 NR KAT. / CAT. NR.; ponadto dwie nalepki domu aukcyjnego w Warszawie.

 

Do obrazu dołączona jest opinia dr Agnieszki Ławniczakowej z lipca 2007 r.

 

Prezentowane dzieło Malczewskiego wpisuje się w jedną z najważniejszych serii symbolicznych – powstały w latach 1905-1906 cykl obrazów Zatruta studnia. W 1907 roku nakładem Salonu Malarzy Polskich ukazało się (ilustrowane powyższym cyklem) wydawnictwo opatrzone poetyckimi tekstami Lucjana Rydla. Interpretacja obrazu Zatruta studnia z chimerą, 1905 (olej, płótno, 110 x 85, Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu), zaproponowana przez poetę, może stanowić również objaśnienie naszego obrazu:

Na ziemi praojców przeczysta krynica

Krysztalnym tryskała im zdrojem;

Kto pijał z jej wody pogodne miał lica

I duszę promienną spokojem...

Lecz studnię zatruła nam zła Upiorzyca,

Spojrzeniem czarując ją swojem.

I...

więcej

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2022-06-26 28 350 000 zł - N/A PLN USD EUR