Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 26 czerwca 2022

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PEJZAŻ Z CYPRYSAMI, 1898-1899
Nr:
30520
Technika:
pastel, gwasz, papier
Wymiary:
49 cm x 30 cm
Cena wywoławcza:
20 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

sygn. p.d.: EOKUŃ [inicjały wiązane]

 

Do obrazu jest załączona ekspertyza prof. Małgorzaty Biernackiej ze stycznia 2003 r.

 

...kompozycja odpowiada upodobaniu Okunia do malowania włoskich krajobrazów w nietypowych ujęciach, w tym wypadku – od dołu, z wysoko podniesionym horyzontem. Sześć czarnych, lekko wygiętych wiatrem sylwetek cyprysów o nieregularnych konturach rośnie tu na skraju skalistego urwiska, na tle nieba powleczonego nieprzejrzystą warstwą chmur, namalowanych gęstą, złamaną bielą, z akcentem bladego, rozproszonego błękitu. Czarno-fioletowa krawędź urwiska kontrastuje z ukazanym w przekroju zboczem, które opada pionowo w dół, przydając pejzażowi dynamiki.

Małgorzata Biernacka, Literatura – symbol – natura..., s. 207

 

Jak zauważa badaczka twórczości Edwarda Okunia, prof. Małgorzata Biernacka, Pejzaż z cyprysami mógł powstać najwcześniej w roku 1898, kiedy Okuń po raz pierwszy przyjechał do Włoch. Kompozycja ta została przez artystę powtórzona w Pejzażu włoskim (w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku). To zbliżone formatem, olejne studium, w którym artysta dość naturalistycznie odtworzył obserwowany widok, autorka datuje również na lata 1898-1899. Do motywu rosnących nad urwiskiem cyprysów Okuń wrócił...

więcej

Edward Okuń:

Edward Okuń (Wólka Zerzyńska /obecnie Zerzeńska/ k. Warszawy 1872 - Skierniewice 1945) – malarz, rysownik, ilustrator – studia artystyczne rozpoczął w warszawskiej Klasie Rysunkowej u Wojciecha Gersona. W latach 1891-1893 kształcił się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. u Jana Matejki, od 1893 w Monachium u Antona Ažbe, Stanisława Grocholskiego i Szymona Hollosy’ego. Studia uzupełniał w Paryżu. Od roku 1898 stale mieszkał we Włoszech – w Rzymie, a okresowo także w pobliskim Anticoli Corrado, we Florencji, Sorrento, Amalfi i na Capri. W 1914 podróżował do Egiptu. W roku 1921 wrócił do Warszawy, gdzie w latach 1925-1930 był profesorem Szkoły Sztuk Pięknych. Jeszcze kilkakrotnie wyjeżdżał do Włoch (m.in. w 1928, 1937, 1938), a w latach 1927 oraz 1929-1932 jeździł do Jugosławii, gdzie powstał cykl pejzaży Znad Adriatyku - "Jadran". Malował dekoracyjne, stylizowane portrety, idylliczne pejzaże i kompozycje o wątkach fantastycznych i baśniowych, bliskie symbolizmowi i secesji. Często sam projektował ramy do swoich obrazów, traktując je jako integralną część tych dzieł. Był wybitnym twórcą grafiki książkowej; wykonywał ilustracje, winiety, projekty okładek, inicjały i przerywniki, współpracując m.in. z warszawskim pismem „Chimera”.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2022-06-26 29 20 000 zł - N/A PLN USD EUR