Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 10 grudnia 2023

[ status: dostępny w Galerii ]
Tytuł:
ZBIÓR OWOCÓW. WIECZÓR. JESIEŃ, OK. 1927
Nr:
32375
Technika:
pastel, ołówek, papier
Wymiary:
65 cm x 49.5 cm
Cena w galerii:
185 000 zł

IInformacje o dziele:

pastel fiksowany

sygn. l.d.: W. Borowski

p.d. znak producenta papieru: VANGTON

 

Wacław Borowski, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Rytm, jest uważany za jednego z czołowych przedstawicieli nowego klasycyzmu polskiej sztuki międzywojnia. Artyści ci, zrywając z impresjonizmem i secesją, dążyli do stworzenia nowego kanonu sztuki narodowej. Bazą twórczości Borowskiego jest sztuka antyku i wczesnego renesansu. Jego malarstwo cechuje syntetyczna, oparta na rytmiczności, subtelnie modelowana zwarta forma oraz zgaszona, pastelowa kolorystyka. Idylliczne sceny, ukazujące postaci, najczęściej w pejzażu, odziane w antykizujące szaty, posiadają wymowę symboliczną i egzystencjalną, dotyczą relacji człowieka z naturą. Borowski posiadał znakomity warsztat malarski: tworzył freski, posługiwał się akwarelą, gwaszem i pastelem – czego przykładem może być oferowa-ne dzieło. Artysta uprawiał także litografię barwną i czarno-białą. Stąd też Jesień – jest znana przede wszystkim jako grafika. Różniąca się niewielkimi detalami barwna litografia była wydana w II Tece Autolitografii w 1927. Była ona eksponowana na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929. Jej egzemplarze znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Ossolineum. Zarówno grafika, jak i dzieła malarskie Wacława Borowskiego, jednego z najwybitniejszych malarzy polskich I...

więcej

Wacław Borowski:

Wacław Borowski (Łódź 1885 - Łódź 1954) - malarz, grafik, scenograf - w latach 1905-1909 studiował w Krakowie malarstwo u Józefa Mehoffera w Akademii Sztuk Pięknych i, równolegle, historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1909-1913 przebywał w Paryżu. Zafascynowany dawnym malarstwem, kopiował wiele obrazów w muzeach. W okresie 1911-1914 podróżował do Włoch, studiując sztukę renesansu. Lata 1914-1919 spędził w Szwajcarii. Po powrocie do kraju mieszkał w Warszawie, gdzie w latach 1927-1933 był profesorem malarstwa i kompozycji w Instytucie Sztuk Plastycznych. Czynny na wielu polach, zajmował się malarstwem sztalugowym, dekoracyjnym malarstwem ściennym (m.in. polichromie na Zamku Królewskim, na Rynku Starego Miasta w Warszawie), uprawiał grafikę (trzy teki litografii), projektował plakaty, ilustracje książkowe i scenografie dla teatrów Warszawy, Krakowa i Łodzi. Był współzałożycielem i prezesem grupy „Rytm”, członkiem Stowarzyszenia Grafików „Ryt”, należał do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Wiele wystawiał tak w kraju jak i za granicą, a jego prace wielokrotnie odznaczane były medalami i nagrodami. Twórczość Borowskiego należy do „klasycyzującego” nurtu polskiego malarstwa, związanego m.in. z artystami skupionymi wokół grupy „Rytm”. Jego obrazy wyróżnia zarówno dążność do syntezy i swoistego uproszczenia a nawet pewnej geometryzacji form, jak miękkość i statyka układów kompozycyjnych, opartych na rytmie ruchu, linii i płaszczyzn. Wrażenie ciszy, ładu i harmonii podtrzymuje łagodne światło i subtelna, pastelowa kolorystyka współtworząca liryczny nastrój pogodnej melancholii.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2023-12-10 67 150 000 zł - N/A PLN USD EUR