Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 10 grudnia 2023

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
DZIECIĘCA ORKIESTRA, PRZED 1939
Nr:
32376
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
15.2 cm x 20.3 cm
Cena wywoławcza:
10 000 zł
Cena uzyskana:
21 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. p.d.: Kanelba

Na odwrocie, centralnie, owalna pieczęć producenta ram – londyńskiej firmy Charles Henry West, powyżej przekreślony numer (czarnym markerem): 176; poniżej (czarnym flamastrem): 175; na górnej listwie krosna (czarnym flamastrem): 1937; ponadto na papierze zabezpieczającym, wzdłuż górnej krawędzi (czarnym flamastrem): #175 “Children’s Party“ (oil); poniżej numer (czarnym flamastrem): 5 [w kółku]; poniżej reprodukcja dużego obrazu olejnego, do którego prezentowane płótno stanowi szkic, opatrzone opisem w języku angielskim.

 

 

♣ do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)

Rajmund Kanelba:

Rajmund Kanelba /Kanelbaum (Warszawa 1897 - Londyn 1960)- studia malarskie rozpoczął w roku 1918 w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Stanisława Lentza i Tadeusza Pruszkowskiego. 

Następnie kształcił się w Wiedniu i w Paryżu, gdzie od 1926 zamieszkał na stałe, włączając się w środowisko artystów tzw. École de Paris. Począwszy do 1924 wiele wystawiał w kraju i za granicą, biorąc m.in. udział w paryskich Salonach i prezentując swe prace w Londynie, Edynburgu, Glasgow, Berlinie, Bordeaux, Brukseli, Nowym Jorku, Chicago, Filadelfii, na Florydzie. Podczas II wojny światowej przebywał głównie w Anglii, później okresowo mieszkał w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku.
Malował pejzaże, martwe natury, akty i portrety, w tym, szczególnie dlań charakterystyczne „liryczne w nastroju, swobodnie i szkicowo traktowane studia kobiet i dzieci” (SAP). W latach pięćdziesiątych portretował, m.in. brytyjską królową Elżbietę II.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2023-12-10 68 10 000 zł 21 000 zł N/A PLN USD EUR