Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 10 grudnia 2023

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
CHŁOPIEC ZE SKRZYPCAMI
Nr:
32377
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
61 cm x 45.6 cm
Cena wywoławcza:
25 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

sygn. p.d.: Kanelba

Na odwrocie (czarną farbą): BOY WITH VIOLIN | by | KANELBA; ponadto na górnej listwie krosna fragment nalepki: FROM | [...]TISTS GALLERIES INC. | New York 21, N.Y.; obok ośmioboczna nalepka (maszynopis): “Boy with violin | by | Kanelba | 24 x 18 S[...]; na dolnej listwie krosna pieczęć z numerem odnoszącym się do wielkości podobrazia: 18; na ramie nalepki amerykańskiego domu aukcyjnego.

 

Rajmund Kanelba:

Rajmund Kanelba /Kanelbaum (Warszawa 1897 - Londyn 1960)- studia malarskie rozpoczął w roku 1918 w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Stanisława Lentza i Tadeusza Pruszkowskiego. 

Następnie kształcił się w Wiedniu i w Paryżu, gdzie od 1926 zamieszkał na stałe, włączając się w środowisko artystów tzw. École de Paris. Począwszy do 1924 wiele wystawiał w kraju i za granicą, biorąc m.in. udział w paryskich Salonach i prezentując swe prace w Londynie, Edynburgu, Glasgow, Berlinie, Bordeaux, Brukseli, Nowym Jorku, Chicago, Filadelfii, na Florydzie. Podczas II wojny światowej przebywał głównie w Anglii, później okresowo mieszkał w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku.
Malował pejzaże, martwe natury, akty i portrety, w tym, szczególnie dlań charakterystyczne „liryczne w nastroju, swobodnie i szkicowo traktowane studia kobiet i dzieci” (SAP). W latach pięćdziesiątych portretował, m.in. brytyjską królową Elżbietę II.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2023-12-10 69 25 000 zł - N/A PLN USD EUR