Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 17 marca 2024

[ status: dostępny w Galerii ]
Tytuł:
POLOWANIE Z CHARTAMI, 1875
Nr:
32592
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
60.5 cm x 102 cm
Cena w galerii:
600 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. l.d.: Stanisław Witkiewicz 1875.

Na odwrocie po lewej numer (kredka): 374, przy górnej krawędzi nieczytelna pieczęć; na górnej listwie blejtramu nalepka wystawowa „Dzieje pracowni“ Muzeum Narodowego w Poznaniu.

 

Obraz wystawiany, wzmiankowany i reprodukowany:

– Antoni Piotrowski, Autobiografia, 1911 (maszynopis w IS PAN), zeszyt III, s. 4;

Przewodnik po Wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa, styczeń 1927, s. 17, nr kat. 81;

– Kazimierz Kosiński, Stanisław Witkiewicz, Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska“, Warszawa 1928, s. 518;

– Tadeusz Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, t. 2, wyd Ossolineum, Wrocław-Kraków 1960, s. 148;

– Zdzisław Piasecki, Stanisław Witkiewicz. Młodość i wczesny dorobek artysty, Wyd. PWN, Warszawa, Wrocław 1983, s. 140;

Stanisław Witkiewicz 1851-1915 [kat. wystawy], Muzeum Tatrzańskie, Zakopane 1996, s. 28, 47, poz. kat. 6;

Stanisław Witkiewicz – człowiek, artysta, myśliciel. Materiały z sesji zorganizowanej w osiemdziesiątą rocznicę śmierci artysty, Zakopane, 20 – 22 X 1995, Zakopane 1997, s. 15, 501;

– Marek Bratuń, Stanisław Gajda, Jan Neuberg, Duktem czasów. Księga pamiątkowa ku czci Profesora...

więcej

Stanisław Witkiewicz:

Stanisław Witkiewicz – malarz, pisarz, wybitny teoretyk i krytyk sztuki, twórca „stylu zakopiańskiego” w architekturze i zdobnictwie, ojciec Stanisława Ignacego „Witkacego”. Po pobycie w Tomsku, gdzie - za udział w powstaniu styczniowym - jego rodzina przebywała na zesłaniu i gdzie uczył się rysunku u litografa J. Volkmara Flecka, podjął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu (1868-1871). W roku 1871 wyjechał do Monachium i krótko uczył się w Akademii pod kierunkiem H. Anschütza. Po powrocie do kraju (1873) zamieszkał w Warszawie. Pracownię malarską w Hotelu Europejskim dzielił z zaprzyjaźnionymi – J. Chełmońskim, A. Chmielowskim i A. Piotrowskim. Pracował wówczas także jako kierownik artystyczny czasopisma „Wędrowiec”. W latach 1880-82 przebywał w Monachium, Marienbadzie i Meranie. Od roku 1890 mieszkał w Zakopanem. Postępująca choroba płuc sprawiła, że ostatnie lata życia spędził w warunkach sanatoryjnych w Lovranie na Istrii. Propagator realizmu w sztuce, starał się malować zgodnie z założeniami teoretycznymi tego kierunku. Tworzył obrazy o tematyce rodzajowej, pejzaże morskie i tatrzańskie, a także oparte na wspomnieniach z dzieciństwa sceny z powstania styczniowego oraz – rzadziej – portrety.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2024-03-17 6 450 000 zł - N/A PLN USD EUR