Agra Art | Aukcje

- 21 października 2001

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
W STAJNI, OK. 1830
Nr:
885
Technika:
akwarela, karton
Wymiary:
34 cm x 35 cm
Cena wywoławcza:
25 000 zł
Cena uzyskana:
25 000 zł

IInformacje o dziele:

sygnowany p.d. ołówkiem: PM; napis autorski p.g.: 300. fl....w.

Kompozycję tę powtórzył artysta w szkicu olejnym znajdującym się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach (olej, płótno, 35,5 x 37 cm, nr inw. 1017), reprodukowanym, m.in. w: J.Sienkiewicz, J.Zanoziński, Piotr Michałowski, Warszawa 1959, s. 63 , nr kat. 134, il. 134. Datowanie akwareli za: B.Modrzejewska, A.Oborny, Zbiory malarstwa Polskiego. Katalog, Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach, Warszawa 1971, s. 45, nr kat. 107.
Obraz jest prawdopodobnie tożsamy z akwarelą wystawioną w roku 1913 w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych jako własność hr. Józefy Michałowskiej.

Obraz reprodukowany lub opisywany w:
- Koń w malarstwie i rzeźbie polskiej, Katalog. TPSP, Kraków 1913, s. 25, nr kat. 101.

Piotr Michałowski:

Piotr Michałowski (Kraków 1800 – Krzysztoforzyce / Krzyżtoporzyce 1855) był najwybitniejszym malarzem epoki polskiego romantyzmu, a jego twórczość jest zjawiskiem w skali europejskiej. Wszechstronnie utalentowany, w latach 1815-1821 studiował nauki przyrodnicze, prawo, historię i języki na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Getyndze. Równocześnie od dzieciństwa uczył się rysunku w krakowskich pracowniach M. Stachowicza, J. Brodowskiego i F. Lampiego. Pracował w administracji Królestwa Polskiego jako naczelnik hut i radca górniczy. Podczas powstania listopadowego kierował produkcją broni i amunicji w hucie w Białogonie. W latach 1832-1835 przebywał w Paryżu i studiował w pracowni Nicolasa Toussainta Charleta. Był znakomitym malarzem koni, a jego obrazy i akwarele zyskiwały podziw i ogromne powodzenie, tak że „cały Paryż latał za jego końmi“. Po powrocie do kraju przebywał głównie w swoich majątkach - Krzyżtoporzycach i Bolestraszycach, zajmując się ich administracją. Wiele podróżował po Europie, wyjeżdżając do Londynu, Wiednia, Karlsbadu, do Belgii, Holandii i jeszcze kilkakrotnie do Francji. W latach 1848-53 pełnił funkcję Prezesa Rady Administracyjnej Miasta Krakowa. Malował dynamiczne kompozycje batalistyczne z wojen napoleońskich, konne portrety wodzów i hetmanów, portrety rodziny i przyjaciół, a także portrety chłopów. Jego obrazy olejne i akwarele, łączące siłę wyrazu z wrażliwością na naturę, odznaczają się śmiałym rysunkiem, syntetyczną formą, wartościami koloru, swobodą techniki malarskiej i romantyczną żarliwością polskiego patrioty.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1996-10-20 15 000 zł 15 300 zł N/A PLN USD
2001-10-21 7 25 000 zł 25 000 zł N/A PLN USD
2002-06-16 18 24 000 zł 25 000 zł N/A PLN USD