Agra Art | Aukcje

- 15 grudnia 2002

Jacek Malczewski, ANIOŁ I PASTUSZEK, 1908
  • obraz w ramie

  • odwrocie obrazu


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
ANIOŁ I PASTUSZEK, 1908
Nr:
3348
Technika:
olej, tektura
Wymiary:
59.5 cm x 49 cm
Cena wywoławcza:
130 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

sygn. l.d.: J Malczewski | 1908 r

Na odwrocie stempel – kartusz z kaduceuszem i kotwicą.


Aniele, pójdę za tobą                     Mój srebrny - podam ci rękę 
Matkę i ojca zostawię,                    I pójdziem sobie we dwoje.
I brata, z którym się bawię.            A gdy nas zbójcy zaskoczą
Nic a nic nie wezmę z sobą. [...]     Lub ciemna gradowa chmura
Zostawię nawet sukienkę,              Twoje mnie skrzydła otoczą...
I tak w koszulce, jak stoję,


Ten wiersz Teofila Lenartowicza zatytułowany Za aniołem stał się inspiracją dla całego cyklu obrazów Malczewskiego z powtarzanym motywem spotkania dziecka z opiekuńczym Aniołem (np. Aniele, pójdę za Tobą 1901, tryptyk Za Aniołem, 1901, Anioł i pastuszek, 1902,1903,1911). Obrazy te, powstające od...

więcej

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2002-12-15 10 130 000 zł - N/A PLN USD
2014-12-14 10 130 000 zł 130 000 zł N/A PLN USD EUR