Agra Art | Aukcje

- 15 grudnia 2002

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PORTRET IGNACEGO BOBROWSKIEGO, OK. 1910-14
Nr:
3673
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
81.5 cm x 66 cm
Cena wywoławcza:
70 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

sygnowany wzdłuż bocznej krawędzi l.g.: J Malczewski

Na krosnach dwa stemle: R.ALEKSANDROWICZ | SKŁAD PAPIERU | w Krakowie, ul. Basztowa 12.

Wśród malowanych przez Malczewskiego portretów, powtarza się ujęcie pierwszoplanowej, realistycznie traktowanej postaci na tle, które jest niejako komentarzem, swoistą aluzją artysty – nie tyle co do zainteresowań, profesji czy zajęcia modela – ile do tego „co tam komu w duszy gra, co tam w swo-ich widzi snach”. Stąd – niemal zawsze – w tłach tych obrazów pojawia się pejzaż z fantastycznymi postaciami rycerzy, faunów, chimer czy nimf, sugerujcy nie zawsze określone tęsknoty i pragnienia portretowanego. W prezentowanym tu portrecie Ignacego Bobrowskiego (1858-1928), właściciela ziemskiego majątku, artysta poprzestał na samym pejzażu, z tkliwością malując rozległe dale polskiego wiosennego krajobrazu, krytą słomą chatę, kwitnące drzewa, wysokie, pokryte świeżą zielenią topole, bazie i bociany lecące do gniazda. Portret ten łączyć można z wyodrębniającym się, pokrewnym kompozycyjnie, zespołem wizerunków osób z kręgu krakowskiej inteligencji – uczonych, artystów, urzędników. Bardzo bliskie są mu, m.in. portrety – Adama Łady Cybulskiego (1911), Stanisława Tomkiewicza (1913), Józefa Sarego (1913) czy Augusta Sokoławskiego – te analogie pozwalają datować prezentowany obraz na lata 1910-1914.

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2002-12-15 44 70 000 zł - N/A PLN USD
2003-10-19 49 36 000 zł 65 000 zł N/A PLN USD