Agra Art | Aukcje

- 15 grudnia 2002

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
FAUN, 1906
Nr:
3674
Technika:
olej, deska
Wymiary:
46 cm x 38 cm
Cena wywoławcza:
70 000 zł
Cena uzyskana:
105 000 zł

IInformacje o dziele:

sygnowany p.g.: J Malczewski | 1906.

Na odwrocie stemple: – 1. kartusz z kaduceuszem splecionym z kotwicą; – 2. stempel i napis atramentem: K.Buczkowski | ZAPRZYSIĘŻONY BIEGŁY SĄDOWY | 10/ IX.51.r. Napis ołówkiem: M/2/80

Brawurowo malowany Faun, znajduje bliską analogię w obrazie, który jako Głowa starego fauna prezentowany był na aukcji AGRY w grudniu 1992 (nr kat. 21, il.). Oba obrazy powstały w tym samym 1906 roku; posiadają niemal identyczne wymiary i malowane są na takim samym podłożu. Łączy je także mocny modelunek postaci i ten sam intensywny koloryt, z żywymi zieleniami w tle. Oba fauny składają dłonie jakby do modlitwy, przedstawione są na tle identycznej roślinności, a zestawione razem tworzą zamkniętą kompozycję. Wszystko to pozwala sądzić, że w zamierzeniu autora obrazy te mogły być częściami jednej całości, skrzydłami rozproszonego dziś tryptyku, układu kom-pozycyjnego, często stosowanego przez Malczewskiego. I znów analogią mógłby być tu, np. tryptyk Autoportret z faunami, malowany również w roku 1906 a znajdujący się dziś w zbiorach Lwowskiej Galerii Obrazów (porównaj, m.in.: J.Puciata-Pawłowska, Jacek Malczewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, il. 141 a, b, c na s. 220-221). Dodać można jeszcze informację, że stare, fotografie obu Faunów, wykonane na tym samym papierze w zakładzie fotograficznym J.Kriegera w Krakowie ok. roku 1910, przechowywane są w Zbiorach Ikonograficznych Muzeum Narodowego w Warszawie.

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2002-12-15 43 70 000 zł 105 000 zł N/A PLN USD