Agra Art | Aukcje
Używane filtry:
Pozycja nr z aukcji 16 grudnia 1990
olej, płótno
83 x 95 cm
Cena wywoławcza:
2 800 zł
Cena uzyskana:
4 900 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Cena wywoławcza:
600 zł
Cena uzyskana:
700 zł
[ status: zarchiwizowany ]
akwarela, gwasz, kość słoniowa
9.5 x 7.5 cm
Cena wywoławcza:
650 zł
Cena uzyskana:
650 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr 56 z aukcji 16 grudnia 1990
olej, tektura
25 x 33.5 cm
Cena wywoławcza:
180 zł
Cena uzyskana:
320 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr 93 z aukcji 16 grudnia 1990
Cena wywoławcza:
2 700 zł
Cena uzyskana:
8 000 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr 38 z aukcji 16 grudnia 1990
Cena wywoławcza:
1 800 zł
Cena uzyskana:
2 400 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr 50 z aukcji 16 grudnia 1990
ołówek, papier
33 x 33 cm
Cena wywoławcza:
80 zł
Cena uzyskana:
90 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr z aukcji 16 grudnia 1990
olej, płótno
69.5 x 106 cm
Cena wywoławcza:
2 400 zł
Cena uzyskana:
4 100 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Cena wywoławcza:
6 500 zł
Cena uzyskana:
8 100 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr 92 z aukcji 16 grudnia 1990
ołówek, kredka, papier
24 x 38.5 cm
Cena wywoławcza:
1 500 zł
Cena uzyskana:
-
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr 65 z aukcji 16 grudnia 1990
kredka, pastel, gwasz, papier
42.5 x 34 cm
Cena wywoławcza:
2 200 zł
Cena uzyskana:
3 000 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Cena wywoławcza:
2 300 zł
Cena uzyskana:
5 300 zł
[ status: zarchiwizowany ]
olej, płótno
71.5 x 100 cm
Cena wywoławcza:
3 200 zł
Cena uzyskana:
4 900 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr z aukcji 24 marca 1991
Cena wywoławcza:
450 zł
Cena uzyskana:
450 zł
[ status: zarchiwizowany ]
olej, płótno
83 x 69.5 cm
Cena wywoławcza:
480 zł
Cena uzyskana:
-
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr 29 z aukcji 24 marca 1991
olej, płótno
43.5 x 28.6 cm
Cena wywoławcza:
1 300 zł
Cena uzyskana:
-
[ status: zarchiwizowany ]
Cena wywoławcza:
120 zł
Cena uzyskana:
220 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr 26 z aukcji 24 marca 1991
olej, deska
25 x 33 cm
Cena wywoławcza:
850 zł
Cena uzyskana:
900 zł
[ status: zarchiwizowany ]
olej, tektura
70 x 49.8 cm
Cena wywoławcza:
1 500 zł
Cena uzyskana:
-
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr 41 z aukcji 24 marca 1991
olej, płótno
41 x 50 cm
Cena wywoławcza:
320 zł
Cena uzyskana:
340 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr z aukcji 24 marca 1991
Cena wywoławcza:
1 200 zł
Cena uzyskana:
2 300 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr 28 z aukcji 24 marca 1991
olej, płótno
76.5 x 61 cm
Cena wywoławcza:
1 290 zł
Cena uzyskana:
1 290 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Cena wywoławcza:
4 500 zł
Cena uzyskana:
6 200 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr z aukcji 24 marca 1991
olej, płótno
101 x 76 cm
Cena wywoławcza:
2 900 zł
Cena uzyskana:
3 700 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Cena wywoławcza:
1 200 zł
Cena uzyskana:
-
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr 36 z aukcji 24 marca 1991
akwarela, papier
19 x 26 cm
Cena wywoławcza:
250 zł
Cena uzyskana:
290 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr z aukcji 24 marca 1991
Cena wywoławcza:
600 zł
Cena uzyskana:
-
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr 43 z aukcji 24 marca 1991
olej, deska
19 x 14.7 cm
Cena wywoławcza:
1 400 zł
Cena uzyskana:
2 000 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr z aukcji 24 marca 1991
Cena wywoławcza:
1 000 zł
Cena uzyskana:
-
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr 27 z aukcji 24 marca 1991
Cena wywoławcza:
2 800 zł
Cena uzyskana:
2 800 zł
[ status: zarchiwizowany ]
olej, płótno
68.5 x 42.5 cm
Cena wywoławcza:
2 200 zł
Cena uzyskana:
-
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr z aukcji 28 kwietnia 1991
olej, płótno
116 x 81 cm
Cena wywoławcza:
5 000 zł
Cena uzyskana:
5 000 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr z aukcji 28 kwietnia 1991
Cena wywoławcza:
5 000 zł
Cena uzyskana:
5 500 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Cena wywoławcza:
1 000 zł
Cena uzyskana:
5 000 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr 6 z aukcji 28 kwietnia 1991
akwarela, papier
56 x 94 cm
Cena wywoławcza:
7 500 zł
Cena uzyskana:
10 500 zł
[ status: zarchiwizowany ]
olej, płótno
61 x 52 cm
Cena wywoławcza:
1 000 zł
Cena uzyskana:
3 000 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr 8 z aukcji 28 kwietnia 1991
olej, tektura
71.5 x 99.5 cm
Cena wywoławcza:
48 000 zł
Cena uzyskana:
50 000 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr 9 z aukcji 28 kwietnia 1991
olej, deska
51 x 33 cm
Cena wywoławcza:
7 500 zł
Cena uzyskana:
8 500 zł
[ status: zarchiwizowany ]
akwarela, gwasz, kość słoniowa
7.3 x 5.6 cm
Cena wywoławcza:
1 400 zł
Cena uzyskana:
1 400 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr 2 z aukcji 28 kwietnia 1991
ołówek, gwasz, kredka, papier
27 x 20 cm
Cena wywoławcza:
1 000 zł
Cena uzyskana:
1 100 zł
[ status: zarchiwizowany ]
olej, płótno
73 x 60 cm
Cena wywoławcza:
1 400 zł
Cena uzyskana:
1 300 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Cena wywoławcza:
9 400 zł
Cena uzyskana:
9 500 zł
[ status: zarchiwizowany ]
olej, płótno
69 x 53 cm
Cena wywoławcza:
5 500 zł
Cena uzyskana:
5 500 zł
[ status: zarchiwizowany ]
olej, płótno
46 x 55 cm
Cena wywoławcza:
4 200 zł
Cena uzyskana:
4 200 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Cena wywoławcza:
4 600 zł
Cena uzyskana:
3 500 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr z aukcji 28 kwietnia 1991
Cena wywoławcza:
1 720 zł
Cena uzyskana:
2 200 zł
[ status: zarchiwizowany ]
pastel, papier
39.5 x 69.5 cm
Cena wywoławcza:
10 000 zł
Cena uzyskana:
10 000 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Cena wywoławcza:
5 000 zł
Cena uzyskana:
5 000 zł
[ status: zarchiwizowany ]
olej, tektura
50 x 62 cm
Cena wywoławcza:
16 500 zł
Cena uzyskana:
16 500 zł
[ status: zarchiwizowany ]
Pozycja nr 3 z aukcji 28 kwietnia 1991
akwarela, gwasz, ołówek, papier
26 x 46.5 cm
Cena wywoławcza:
0 zł
Cena uzyskana:
-
[ status: zarchiwizowany ]