Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 18 października 2020

Jacek Malczewski, AUTOPORTRET NA TLE OKNA, OK. 1906
  • fotografia odwrocia z zaświadczeniem H. Karczewskiej


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
AUTOPORTRET NA TLE OKNA, OK. 1906
Nr:
27968
Technika:
olej, tektura
Wymiary:
23.9 cm x 36 cm
Cena wywoławcza:
120 000 zł
Cena uzyskana:
-

Informacje o dziele:

sygn p.d.: J Malczewski

na odwr. wzdłuż górnej krawędzi (tuszem): Autentyczność szkicu Jacka Malczewskiego | zaświadczam | siostra H. Karczewska; l.d. przeciwnie do kompozycji numer (ołówkiem) 4202 | I

ponadto na „zaplecku“ nalepka TZSP w Warszawie (pieczęć, druk, tusz): 11063 Autor Jacek Malczewski | Tytuł Autoportret Rodzaj dzieła ol. | Cena Własność (dane wydrapane) Data nadesłania 29/V 1925 | Pieniążka Żurawia [.]9 m. 10; obok numer (czerwoną kredką): 156

 

Żaden z polskich artystów nie pozostawił po sobie tylu wizerunków własnych, co Jacek Malczewski. Malował on siebie zarówno skromnie (patrz obok), w codziennych sytuacjach – w malarskim kitlu, z paletą, przy pracy, w rodzinnym gronie, jak i z wielką fantazją i dumą (patrz poz. 10 tego katalogu).

Jacek Malczewski, jak wspominał jego wnuk Krzysztof Malczewski, był tytanem pracy. Potrafił spędzać w pracowni po 12 godzin dziennie. Nic więc dziwnego, że jego najczęstszym modelem był on sam. Artysta pozostawiając liczną grupę autoportretów pozwolił nam prześledzić swój wygląd na przestrzeni lat, a tym samym datować nasz obraz na okres między 1900 a 1906.

 

Obraz wzmainkowany w:

Katalog wystawy jubileuszowej prac Jacka Malczewskiego,...

więcej

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2020-10-18 31 120 000 zł - N/A PLN USD EUR