Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 13 grudnia 2020

Zdzisław Beksiński, BEZ TYTUŁU, 1973
  • odwrocie


Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
BEZ TYTUŁU, 1973
Nr:
28171
Technika:
olej, płyta pilśniowa
Wymiary:
61 cm x 51 cm
Cena wywoławcza:
80 000 zł
Cena uzyskana:
270 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. na odwr. na płycie: BEKSIŃSKI 73, powyżej pieczęć lakowa z napisem w otoku: MUZEUM (...)

 

Pochodzenie:

– kolekcja Alfreda Mandzelowskiego (sanockiego znajomego Zdzisława Beksińskiego, właściciela European Gallery na Staten Island w Nowym Jorku);

– od 1997 kolekcja Doroty i Mariana Majchrzaków (USA).

 

Obraz opisany i reprodukowany:

– Czesław Czapliński, Kolekcje sztuki polskiej w Ameryce / Polish Art Collections in America, Warszawa/Nowy Jork, s. 316, il. barwna;

– Strona internetowa Dmochowski Gallery NET.

 

Motyw krzyża – podobnie jak budynek katedry – należał do najczęściej podejmowanych przez artystę. Obecny we wczesnych rysunkach i fotografiach, stale powracał w okresie fantastycznym – zarówno jako majestatyczna dominanta w apokaliptycznym pejzażu, jak i drobny rekwizyt w rozbudowanych, wizyjnych kompozycjach. Dużo miejsca poświęcał mu Beksiński także w ostatnim etapie twórczości, kiedy tworzył grafiki komputerowe. Ten kluczowy dla chrześcijan znak zyskiwał jednak – według artysty zupełnie niezamierzenie – kontrowersyjną odsłonę w jego dziełach. Sprzeczne emocje budziły przede wszystkim przedstawienia ukrzyżowania. Na belkach krzyża rozpięte bywały bowiem strzępy ludzkich ciał, szkielety, kreatury przypominające ptaki. W arsenale...

więcej

Zdzisław Beksiński:

 (Sanok 24 II 1929 - Warszawa 21 II 2005) studiował w latach 1947-1952 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Był artystą samoukiem, który osiągnął niekwestionowaną pozycję w polskiej sztuce współczesnej, potwierdzoną obecnością jego prac na prestiżowych wystawach i w kolekcjach muzealnych. Początkowo zajmował się fotografią, którą interesował się od lat studenckich, po 1956 zyskując uznanie jako twórca fotogramów o estetyce opartej o efekty fakturowe. W latach 1958-1962 tworzył abstrakcyjne obrazy-reliefy o bogatej fakturze, głównie metalowe, będące odmianą malarstwa materii. Pod koniec tego okresu powstawały ażurowe formy o kształtach figur i pełnoplastyczne rzeźby w metalu. Kolejnym etapem jego twórczości były lata 1962-1974, kiedy poświęcał się głównie rysunkowi. W latach 60. rysował piórkiem i tuszem figuralne kompozycje odznaczające się karykaturalną deformacją postaci. Od końca lat 60. tworzył rysunki węglem i kredkami, będące monochromatyczną odmianą jego równoległej twórczości malarskiej. Od 1974 zajmował się niemal niepodzielnie malarstwem. Jego charakterystyczny styl bazował na perfekcji technicznej, której towarzyszyła niezwykłość wizji. Malował świat po katastrofie, naznaczony piętnem śmierci i rozpadu. Jego obrazy zaludniają postaci i stwory o ludzkich wprawdzie bądź zwierzęcych kształtach, lecz o cechach fantomów, automatów lub rozpadających się trucheł. Artysta nie nadawał swym obrazom i rysunkom tytułów (poza porządkującymi symbolami), akcentując w ten sposób swój brak zainteresowania dla literackiej strony przedstawień. Sam mówił, że malując całkowicie poddaje się wizji, „fotografuje“ ją. W ostatnich latach włączył do swego warsztatu artystycznego elektroniczne techniki generowania obrazu, które wykorzystywał do tworzenia komputerowych fotomontaży. Sztuka Beksińskiego, wielokrotnie wystawiana i omawiana, budzi skrajne emocje wśród znawców i publiczności.
Największa, systematycznie uzupełniana kolekcja jego prac w kraju znajduje się w Muzeum Historycznym w Sanoku, za granicą - w Paryżu, w posiadaniu Piotra Dmochowskiego, który od 1983 kolekcjonuje prace i promuje twórczość artysty. Zorganizował on wystawy indywidualne Beksińskiego m.in. w Galerie Valmay w Paryżu w 1985, 1986 i 1988 oraz stałą ekspozycję we własnej Galerie Dmochowski - Musée-galerie de Beksiński, istniejącej w latach 1989-1996. Jego też nakładem ukazały się monumentalne albumy artysty w 1988 i 1991.
W Polsce monografię Beksińskiego pióra Tadeusza Nyczka opublikowały Arkady w 1989 (II wydanie w 1992). Wiosną 2005 roku w Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie miała miejsce duża wystawa obrazów Beksińskiego, a dyrektor Muzeum w Sanoku Wiesław Banach wydał obszerną monografię artysty.

Od października 2016 w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie na stałe zagościła wystawa 250 prac (obrazów, rysunków, fotografii) Zdzisława Beksińskiego z prywatnej kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich. Natomiast od czerwca 2021 stała wystawa 30 obrazów Beksińskiego z kolekcji Dmochowskich prezentowana jest również w Muzeum Archidiecezji w Warszawie.

(zdjęcie:  Piotr Dmochowski, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8960820 )
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2020-12-13 108 80 000 zł 270 000 zł N/A PLN USD EUR