Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Współczesnej - 13 czerwca 2021

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
NIEBO, 1948
Nr:
29017
Technika:
ołówek, tusz pędzel, lawowanie, gwasz, papier
Wymiary:
31.8 cm x 22.8 cm
Cena wywoławcza:
70 000 zł
Cena uzyskana:
-

Informacje o dziele:

napis oł. p.g.: 101

 

Obraz wystawiany i reprodukowany:

 

Andrzej Wróblewski, Galeria Zderzak, Kraków 1994

– Andrzej Wróblewski, red. Zofia Gołubiew, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Muzeum Narodowe w Krakowie, Fundacja Instytut Promocji Sztuki, Warszawa 1998, s. 194 (widok ekspozycji pracy na wystawie w Galerii Zderzak, Kraków 1994);

– Antoni Michalak, konsultacje Anna Król, Andrzej Wróblewski, Toruń 2003 (publikacja towarzysząca wystawie: Andrzej Wróblewski. Rysunki i gwasze z kolekcji  prywatnej, Muzeum Okręgowe, Toruń XI 2003), il. s. 52 (do góry nogami), s. 86 (fot. pracy na wystawie); 

Przyczynek do dyskusji jak stworzyć regionalną kolekcję „Znaki Czasu“?, folder towarzyszący wystawie,  Galeria ul. Pod Krzywą Wieżą, Toruń X – XII, 2006,  repr. barwna s. 8;

– Kolekcja Pakoska, Sztuka polska, Sala Wystaw Czasowych Ratusza Staromiejskiego, Toruń IX 2013;

Kolekcja Pakoska, oprac. Anna Kroplewska-Gajewska, Muzeum Okręgowe, Toruń 2013, s. 60, poz, 40;

Poeta odchodzi. Tadeusz Różewicz / A Poet Departs,  koncepcja katalogu Małgorzata Wichowska, Muzeum  Literatury, Warszawa 2016, s. 26.

 

W...

więcej

Andrzej Wróblewski:

Andrzej Wróblewski był synem znanej graficzki, Krystyny Wróblewskiej, która kierowała jego pierwszymi krokami na polu sztuki. Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie (1945-1952) pod kierunkiem Zygmunta Radnickiego, Zbigniewa Pronaszki, Hanny Rudzkiej-Cybis i Jerzego Fedko-wicza. Równocześnie studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1945-1948), kończąc ten kierunek z tytułem magistra. W latach 1948-1949 był członkiem założonej przez siebie na ASP w Krakowie „Grupy Samokształceniowej“, w skład której wchodzili także m.in. Andrzej Wajda, Witold Damasiewicz i Andrzej Strumiłło. Jako teoretyk grupy, a także we własnej ówczesnej praktyce malarskiej, Wróblewski postulował metodę nazwaną przez niechętnych młodym kapistów „neobarbarzyństwem“. Była to pierwsza w Polsce próba wprowadzenia rodzimej, nie importowanej z ZSRR wersji socrealizmu, zduszona przez władze szkolnictwa artystycznego podczas Ogólnopolskich Po-pisów Szkół Artystycznych w Poznaniu w 1949. Zaczęty w tym czasie cykl „Rozstrzelań“ został dopiero po 1956 uznany za najbardziej wstrząsające i przez to prawdziwe oddanie dramatu wojny. Od 1950 Wróblewski pracował jako asystent, następnie aspirant w macierzystej uczelni (do 1955). Próbował - bez powodzenia - poddać się dyscyplinie realizmu socjalistycznego. W 1955 wziął udział w wystawie w warszawskim Arsenale. Z ostatnich lat twórczości artysty pochodzą najważniejsze, poza „Rozstrzelaniami“, jego dzieła: Kolejka trwa, Ukrzesłowienia, Szofer - wszystkie z 1956. Ważnym wątkiem jego twórczości były prace na papierze: liczne akwarele, rysunki, monotypie.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2021-06-13 110 70 000 zł - N/A PLN USD EUR