Agra Art | Aukcje

Aukcja Sztuki Dawnej - 17 marca 2024

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
KONIE NA POSTOJU
Nr:
32607
Technika:
olej, tektura
Wymiary:
18.3 cm x 27.3 cm
Cena wywoławcza:
8 500 zł
Cena uzyskana:
11 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. p.d.: J. Konarski

Jan (?) Konarski:

Na rynku sztuki dość często pojawiają się prace nieznanego bliżej artysty, związanego ze szkołą malarstwa monachijskiego przełomu XIX i XX wieku i sygnującego swe dzieła nazwiskiem J. Konarski. Obrazy te wskazują na inspiracje płynące przede wszystkim ze znajomości dzieła i twórczości Alfreda Wierusza Kowalskiego. Przez niektórych badaczy ów malarz Konarski identyfikowany jest nawet z tym znakomitym artystą. Naszym zdaniem niesłusznie, gdyż zdecydowanie nie dorównuje mu ani artystycznie, ani pod względem techniki malarskiej. (patrz: H-P. Bühler, Jäger, Kosaken und polnische Reiter, Hildesheim 1993, s. 128). Bardziej przekonywającą wydaje się być, wysunięta ostatnio, hipoteza o tożsamości Konarskiego z mało znanym „polskim monachijczykiem” Franciszkiem Bujakiewiczem (ur.1856 – zm. w latach I wojny światowej)
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2024-03-17 11 8 500 zł 11 000 zł N/A PLN USD EUR